Yerevan, Artsakh Ave. 28/15 Open 9:00-18:00 +37410-434477

Գյուղատնտեսական որակյալ գործիքներ


Գյուղատնտեսական որակյալ գործիքներ

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար ООО "Спецмаш" -ն առաջարկում է որակյալ գործիքներ՝ աշխատանքը թեթևացնելու համար:

• Պարարտանյութի ցրիչներ
• Խոտհավաքիչներ
• Հողաֆրեզներ
• Գութաններ
• Սրսկիչներ
• Հնձիչներ և ոչ միայն

Առաջարկելով նաև բացառիկ լիզինգ՝ մեր նպատակն է աջակցել հայ ֆերմերին և նպաստել ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացմանը։