Ք. Երևան, Արցախի պող. 28/15 Բաց Է 9:00-18:00 +37410-434477

Շտապեք օգտվել լիզինգի հնարավորություններից


Շտապեք օգտվել լիզինգի հնարավորություններից

Շտապենք ուրախացնել Ձեզ. պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող լիզինգի ծրագիրը` ուղղված գյուղատնտեսության ոլորտին երկարաձգվել է մինչև 2021թ դեկտեմբերի 31-ը:

Եթե դեռ չեք օգտվել լիզինգի արտոնություններից, ապա բաց մի թողեք այս հնարավորությունը։

Լիզինգը տրամադրվում է՝

  • 0% անվանական տոկոսադրույքով,
  • կոմբայնների համար` 10 տարի մարման ժամկետով,
  • տրակտորների համար` 6 տարի մարման ժամկետով,
  • հավաքիչ-մամլիչ և շարքացան` 3-6 տարի մարման ժամկետով,
  • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա` 3 տարի մարման ժամկետով:
Ընդ որում` տրակտորներ և այլ գյուղ. տեխնիկա միևնույն շահառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում առավելագույն ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի:
-Լիզինգի արժույթը՝ ՀՀ դրամ
-Կանխավճար՝ լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գնի 20%-ի չափով։