Ընդհանուր տեղեկատվություն

 

Ընկերության մասին

§Սպեցմաշ¦ ՍՊԸ-ն  ստեղծվել  է  Հայաստանի Հանրապետությունում   գյուղատնտեսությամբ զբաղվող  սեկտորին ժամանակակից և որակյալ գյուղատնտեսական սարքավորումներով մատակարարաելու, համալրելու նպատակով, որոնք թույլ են տալիս այսօր ապահովել  առավել արդյունավետ ցուցանիշներ  աճեցնելու և զարգացնելու   մի  շարք բույսեր,  որոնք անհրաժեշտ են թե՛ մարդկային հասարակությանն թե՛ կենդանական աշխարհի համար:

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ընտրության մեթոդոլոգիան  կառուցվել է Հայաստանի լեռնային ռեգիոնների  կլիմայի և աշխարհագրական դիրքի,  կառուցվածքի  շնորհիվ:

Աշխատանքի ընթացքում իրականացվել են  և անց են կացվում խորհրդակցություններ ՀՀ գյուղատնտեսական նախարարաության տեխնիկական վերահսկողության տեսչության և այլ պրոֆիլային բաժինների միջամտությամբ:

Այսպիսի մեթոդներով  §Սպեցմաշ¦ ՍՊԸ-ի մասնագետների կապն ֆերմերների հետ հանգեցրել են գյուղտեխնիկայի   վաճառքների  և  գյուղսարքավորումների սպասարկման  ընդլայնմանը:

Հաշվի առնելով տեխնիկայի գիտականորեն  կիրառումն ՀՀ ռեգիոնալ պամաններում մերթընդմերթ ընկերությունում, հիմնվել են ճյուղեր ՀՀ շինարարական և հանքարդյունաբերական կոմպլեկսների  սեկտորում ապահովել մեքենամեխանիզմների մատակարարաումն և տեխնիկական սպասարկումն:

§Սպեցմաշ¦ ընկությունը ժամանակակից կոմունալ մեքենաների ներկրման շնորհիվ նպաստել է ՀՀ քաղաքների, մարզերի  սանիտարական  այդ թվում ճանապարհաշինարարական սպասարկման բարելավմանը, քանի որ դրանք համապատասխանում են արդի էկոլոգիական համատեղելիության  պահանջներին:

§Սպեցմաշ¦ ընկերության սպասարկման շնորհիվ տեղի են ունեցել տեխնաիկական պարկի լրջագույն  թարմացումներ:

Վերջին տարիներին ընկերությունը ստեղծել է ստորաբաժանումներ ըստ մատակարարումների ՀՀ ՊՆ երկակի նշանակության տեխնիկաների սպասարկման այդ թվում սահմանապահ ծառայության և ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն:

Բոլոր հատուկ նշանակության տեխնիկաները մատակարարվում են երաշխիքով հիմնվելով դիլերային և դիստրիբյուտորային համաձայնագրերի հիման վրա:

§Սպեցմաշ¦ ընկերության տեխնիկական անձնակազմը կանոնավոր կերպով մասնակցում են դասընթացների և վերապատրաստման , համապատասխան արտադրող գործարաններում և արժանացել են  բազմաթիվ սերտիֆիկատների:

Ներկա պահին §Սպեցմաշ¦ ընկերությունը –ակտիվ զարգացող նապատակասլաց ընկերություն է, գիտականորեն հիմնավորված  մոտեցմամբ  և պրոֆեսիոնալ անձնակազմով, նպաստելու՝ հատուկ տեխնիկաների ապահովումը և դրանց էֆեկտիվ զարգացումը հայկական սպառողներին: