Մեր առաքելությունը

mission

Մեր առաքելությունն է Հայաստանի հանրապետության արդյունաբերության և ագրարային սեկտորներին,  հայ հասարակությանն մատակարարելու ժամանակակից տեխնոլոգիաներով  մեխանիզմներ: